Kamerakramp

Jag har kamerakramp. Sommaren har förmodligen gjort mig lat och likgiltig. Det är ingen panik men faktum är att jag inte känner för att plåta just nu. Jag tillhör inte den oroliga sorten varken när det gäller gammal mat, mina barn eller kreativiteten. Det är dax att fundera lite kanske. Vad man vill plåta eller vad man inte vill plåta. Jag är lite kinkig där, jag plåtar inte vad som helst men hur som helst hahaha. Finns det något kära fåtaliga publik som man måste fotografera eller tvärtom, vägra fotografera? Skriv och låt mig veta! 

Jag har inte hunnit scanna några semesterbilder ännu(jo jag hade kameran med mig på  en roadtrip) och jag vet inte om det är något att ha, de var segt som sagt. Så jag ger er två år gamla Flaming lips bilder att rama in denna blogg med. Är de det bästa bilder du tog på denna konsert Ken? Nej, i vanlig ordning så väntar jag på något magiskt tillfälle att få visa de bästa i pappform, på riktigt. Men, säger någon, internet är på riktigt 2018 Herr Andersson. Jo jag vet, men jag är en envis jävel å så jävla dåliga är inte bilderna i bloggen heller, riktigt bra faktiskt! 

Flaming lips-2.jpg
Flaming lips-3.jpg

Sista bilden får representera innehållet i min hjärna måndag 13 augusti då jag gick till jobbet i tron om att, idag börjar jag jobba igen. Fick åka hem igen med glädje, men med en missad sovmorgon. När allt är sig likt är det bra eller dåligt?

Flaming lips.jpg

Att tiga är silver att snacka omkring fotografier är guld

Jag ska nu försöka att göra en rutin av detta. Jag är inte så rutinstyrd förutom när jag står och labbar bilder i mörkrum. Det kommer att gå bra. Det är ett sett att försöka förnya denna satans hemsida som jag inte kan släppa. Ingen tittar på hemsidor. Jag pröjsar för sidan och det drogs stålar från kontot automatiskt, så det fick avgöra, jag fortsätter. Kill your darlings, kill you darlings var ett mål och att minska ner på bilder och gallerier. Det går inte så bra. Då får det vara så, jag tänker inte slåss med mig själv, det är en fight jag aldrig kommer att vinna. 

Jag sitter vid fel dator. Alla bilder är på en hårddisk som jag inte orkar hämta nu. Vad hittar jag på denna maskin då, jo en bild med anknytning till min mor. Dessa missanpassade ungdomar var bekanta/kompisar med min mamma. Bilden är tagen ca 1957 gissningsvis på Mäster Samuelsgatan. Mormor var involverad i Frälsningsarmen. Jag tror att denna bild är kopplad till en festlig tillställning och Frälsningsarmen. Fam Andersson hade vid flera tillfällen blöta musikaliska sammankomster med Jan Sparring. Mormor på cittra, Jan Sparring på dragspel(det finns bildbevis). Det är en ungdomskultur som det inte har skrivits så mycket om. Jerker använde bilden på sista My Way albumet, Never loose that feeling.

Grogg   

Grogg

 

Halleluja, Never loose that feeling!   

Halleluja, Never loose that feeling!

 

I will now try to make a routine of this. I'm not so routine except when I'm standing and labeling pictures in darkness. It will be fine. It's a try to renew this satan's website that I can not let go. No one looks at websites. I bet for the page and it was pulled out of the account automatically, so it had to be decided, I continued. Kill your darlings, kill you darlings was a goal and to cut down on pictures and galleries. It's not going well. Then it may be, I'm not going to fight with myself, it's a fight I'll never win.

I'm sitting at the wrong computer. All pictures are on a hard drive that I can not get now. What do I find on this machine then, a picture related to my mother. These missed young people were acquaintances / friends with my mom. The picture was taken about 1957 guessing on Mäster Samuelsgatan. Grandmother was involved in the Salvation Army. I think this image is linked to a festive event and the Salvation Army. Fam Andersson had several musical meetings with Jan Sparring on several occasions. Grandmother on cittra, Jan Sparring on accordion (there is proof of evidence). It is a youth culture that has not been written so much about. Jerker used the picture on the last My Way album, Never loose that feeling.

Google Translate is fun!!

NÄSTA GÅNG BREDÄNG BRINNER!

Thirteen, Over and out

Do you know who John Lurie is? I do too, I love his acting in The Jim Jarmusch movies and I like some of the music he makes. What I didn't know was that he also painted. I was in a five floor Gallery in Chelsea and was about to give up. The most exiting thing I had seen for two hours of gallery peeking was like, gay photographs of butts and cocks, and I've seen pictures of that before. So last peek, then I go out in the rain again and <i just go! I read the painters name, he is a talented and funny man called John Lurie. I start to think for myself if it could be Thee John Lurie. I have to ask, and yes, of course it is. Lika I said, funny, nice motifs to look at and he got skills too. Jesus that made my day really, I told the gallery women so and she was happy for my sake, thank you. We have a film at home called Fishing with John, he go fishing with his friends, Tom Waits and so on. It is hilarious !     I go home tomorrow but here are some paintings from John Lurie.

 

Nu några utan text( jag borde ha fotat alla texter)

...och ett regnet New york ock en art-selfie. NBA där jag höll på att köpa en boll för 1100 spänn till Lukas. Det är han väl värd men hanns pappa har inte den ekonomin, mm

12 is the magic no, 13 is not

Google translation under the galleries, even if you speak swedish, that can be fun!

Ok jag ska väll skriva om gårdagens konsert, svårt, men jag gör ett kort resume. Jag är osäker på om jag går åt rätt håll när jag ska till tuben så jag frågar en donna med långt svallande hår med hård sminkning i ansiktet. Hon tvekar men pekar sedan åt ett håll, " just walk two blocks". Two blocks my ass, Jag kom helt åt helvete och börjar chansa åt ett håll...det kan man inte göra i stora städer som New York. Inte för att det kan vara farligt, mer att man får gå ihjäl sig! Stressad och svettig hittar jag till slut stationen före den som jag skulle till först.......Väl framme är det läggkoll, nemas problemas, "1964, are you kidding me!? så blev man lite gladare igen. Ställer mig längst fram till höger, för där kan jag sitta på en subwoofer och sippa på min vattniga öl. Jag sätter ner ölen på subwoofern(bashögtalare) och på en gång kommer ljudsnubben fram," Hey, no glass on the subwoofer, expensive electronic stuff inside...", och jag lovar, hade jag blundat hade jag trott att det vara Jack Black som sa åt mig. Stod sedan och smålog för mig själv, "expensive electronic stuff inside", jojo. PCPC hette förbandet, de var bra och hade en Thurston kopia på gitarr och spelade alldeles för högt. På Ritz 88 spelade Sort Sol så här högt, då pallade jag fyra låtar sen backade jag. Nu är jag snart 50 och ville inte lämna min plats, så jag är lite orolig, det ringer lite i öronen även idag...Stället är bara något större än Snövit och musikerna får valla igenom publiken fram till scen. Så efter PCPC vallat undan sina prylar vallar sig Thurstons band fram, väldigt kul tyckte jag. Sen har Debbie Googe problem med en box och alla är där och pillar. Sen sätter de igång. Jag är redan så färgad redan av allt, att sedan nästan ha mannen i knät gör inte saken lättare att vara objektiv, men spelningen hamnar bland topp fem. Nu blir det inte så mycket bilder från spelningen. Det blir lite, men mest annat. Det kommer mer senare. Jag har inte hunnit.

Thurston Moore Band & PCPC

MOMA

Brooklyn offside, cars and a Manhattan skyline

Translation

Ok I'm going to write about yesterday's swell concert, difficult, but I do a brief recap. I am unsure if I go in the right direction when I go to the tube so I ask a donna with long flowing hair with harsh make-up of the face. She hesitates but then pointing in one direction, "just walk two blocks." Two blocks my ass, I came completely to hell and starts to take a chance in one direction ... it can not be done in large cities somNew York. Not that it can be dangerous, more that you get to go to death! Stressed and sweaty can I find the final stop before I would first ....... Once it lay track, Nemas problemas, "in 1964, are you kidding me !? so it became a bit happier again. Sets me at the front to the right, to where I can sit on a subwoofer and sip my watery beer., I put down the beer on the subwoofer (subwoofer) and at once the sound guy up, "Hey, no ice cream on the subwoofer, expensive electronic stuff inside ... "and I promise, I had turned a blind eye, I had imagined it to be Jack Black who told me. then stood and smiled to myself," expensive electronic stuff inside, "yo-yo. PCPC called dressing, they were good and had a Thurston copy on guitar and played way too high. on the Ritz 88 Sort Sol played so high, when I Pallade four songs then I backed. Now I'm almost 50 and I did not leave my place, so I'm a little worried, it rings a little in ears even today ... This place is just slightly larger than Snow White and the musicians get wax through the crowd up to the stage. So after PCPC herded away their gadgets dikes themselves Thurston band forward, a lot of fun, I thought. Then Debbie Googe problems with a box and all is there, and caterpillar. Then they put on. I'm already so colored by everything, then almost have the man in the knee makes it even easier to be objective. Now it's not so much pictures from the gig. It gets a bit but most other things, so it will more later. I have not had time.

Eleven Juniper rising

I am still feeling sick today so I will only show you some pictures of Juniper rising as I promised, I think. That's what important anyway. Later today, Thurston Moore band at St Vitus, I have to rest. Over and out