Att tiga är silver att snacka omkring fotografier är guld

Jag ska nu försöka att göra en rutin av detta. Jag är inte så rutinstyrd förutom när jag står och labbar bilder i mörkrum. Det kommer att gå bra. Det är ett sett att försöka förnya denna satans hemsida som jag inte kan släppa. Ingen tittar på hemsidor. Jag pröjsar för sidan och det drogs stålar från kontot automatiskt, så det fick avgöra, jag fortsätter. Kill your darlings, kill you darlings var ett mål och att minska ner på bilder och gallerier. Det går inte så bra. Då får det vara så, jag tänker inte slåss med mig själv, det är en fight jag aldrig kommer att vinna. 

Jag sitter vid fel dator. Alla bilder är på en hårddisk som jag inte orkar hämta nu. Vad hittar jag på denna maskin då, jo en bild med anknytning till min mor. Dessa missanpassade ungdomar var bekanta/kompisar med min mamma. Bilden är tagen ca 1957 gissningsvis på Mäster Samuelsgatan. Mormor var involverad i Frälsningsarmen. Jag tror att denna bild är kopplad till en festlig tillställning och Frälsningsarmen. Fam Andersson hade vid flera tillfällen blöta musikaliska sammankomster med Jan Sparring. Mormor på cittra, Jan Sparring på dragspel(det finns bildbevis). Det är en ungdomskultur som det inte har skrivits så mycket om. Jerker använde bilden på sista My Way albumet, Never loose that feeling.

Grogg   

Grogg

 

Halleluja, Never loose that feeling!   

Halleluja, Never loose that feeling!

 

I will now try to make a routine of this. I'm not so routine except when I'm standing and labeling pictures in darkness. It will be fine. It's a try to renew this satan's website that I can not let go. No one looks at websites. I bet for the page and it was pulled out of the account automatically, so it had to be decided, I continued. Kill your darlings, kill you darlings was a goal and to cut down on pictures and galleries. It's not going well. Then it may be, I'm not going to fight with myself, it's a fight I'll never win.

I'm sitting at the wrong computer. All pictures are on a hard drive that I can not get now. What do I find on this machine then, a picture related to my mother. These missed young people were acquaintances / friends with my mom. The picture was taken about 1957 guessing on Mäster Samuelsgatan. Grandmother was involved in the Salvation Army. I think this image is linked to a festive event and the Salvation Army. Fam Andersson had several musical meetings with Jan Sparring on several occasions. Grandmother on cittra, Jan Sparring on accordion (there is proof of evidence). It is a youth culture that has not been written so much about. Jerker used the picture on the last My Way album, Never loose that feeling.

Google Translate is fun!!

NÄSTA GÅNG BREDÄNG BRINNER!